Skip to content

CoR: Emil BOC, raportor pentru Viitorul Politicii de Coeziune post 2027

Într-o manifestare remarcabilă de unitate și viziune, în cadrul celei de-a 158-a sesiuni plenare, Comitetul European al Regiunilor (CoR) a adoptat, la Bruxelles, în unanimitate, un aviz esențial privind viitorul politicii de coeziune a Uniunii Europene.

Co-raportorii acestui aviz, Vasco ALVES CORDEIRO – Președintele CoR și Emil BOC – Președintele Comisiei COTER din cadrul CoR, au prezentat documentul în fața unor personalități influente, inclusiv Elisa Ferreira, Comisar pentru Coeziune și Reforme, Mercedes Caballero Fernández, Secretar General spaniol pentru fonduri europene, Elio Di Rupo, ministru-președinte al Guvernului Valon din Belgia, și Younous Omarjee, președintele Comisiei pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European.

Avizul subliniază importanța coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE, într-o perioadă marcată de schimbări climatice, revoluție digitală și provocări demografice.

Elaborat în urma unei ample consultări și cu contribuții de la membri ai CoR, avizul propune principii generale pentru viitoarea politică de coeziune, accentuând necesitatea unei guvernanțe multilevel și a gestiunii partajate.

Avizul recomandă o legătură strânsă între fondurile politicii de coeziune și politica economică a UE, solicitând reforma cadrului de guvernanță economică și introducerea unei reguli de aur pentru investițiile din cadrul politicii de coeziune.

De asemenea, se propune un buget al politicii de coeziune pentru perioada post-2027 cel puțin echivalent cu bugetul actual, cu un accent sporit pe cooperarea teritorială europeană.

Prin adoptarea acestui aviz, CoR își afirmă rolul de lider în structurarea dezbaterii politice privind viitorul politicii de coeziune și evidențiază necesitatea unei abordări bazate pe realitățile zonelor rurale, urbane, metropolitane și teritorii specifice.

Comitetul European al Regiunilor este adunarea UE a reprezentanților regionali și locali. Rolul său este de a oferi o platformă pentru împărtășirea de perspective regionale și locale în procesul legislativ al UE, asigurându-se că deciziile UE țin cont de diversitatea regiunilor și orașelor europene.