Skip to content

Cluj-Napoca: S-a lansat Hub-ul Național M100

Cluj-Napoca devine centru al neutralității climatice, cu rol determinant în tranziția verde la nivel național și implementarea misiunii UE „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030”.

Lansarea Hub-ului Național M100 a avut loc în cadrul unui eveniment mai amplu dedicat neutralității climatice în care reprezentanții Comisiei Europene, autorități naționale și regionale, reprezentanți ai orașelor, mediului academic, ONG-uri și comunități urbane din România și din Europa se întâlnesc la Cluj-Napoca pentru a dezbate progresele înregistrate în implementarea la nivel național a misiunii Comisiei Europene – Orizont Europa „100 orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030”.

În acest context, Emil Boc, primarul municipiului. Cluj-Napoca a semnat Declarația comună privind cooperarea în scopul sprijinirii celor 3 orașe românești selectate în cadrul Misiunii UE: Cluj-Napoca, Suceava și București-sector 2, în implementarea Planurilor de Acțiune Climatică aprobate de Comisia Europeană și lansării unei Misiuni în oglindă, pentru a sprijini alte 10 orașe din România în drumul către neutralitate climatică

Hub-ul național M100 are rolul de a sprijini implementarea obiectivului Misiunii „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030” prin facilitarea accesului la surse de finanțare din fonduri europene destinate acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și de accelerare a eforturilor de limitare a încălzirii globale.

M100 are două obiective:
1. Sprijinirea celor trei orașe din România selectate în cadrul Misiunii UE (Cluj-Napoca, Suceava și București – sector 2), în implementarea proiectelor ce vizează tranziția verde, precum și în identificarea surselor de finanțare pentru acestea;
2. Lansarea unei Misiuni în oglindă, care va folosi instrumentele de la nivel european pentru a sprijini alte 10 orașe din România în drumul către neutralitate climatică. În acest sens, M100 va lansa un apel de candidaturi în vederea selectării celor 10 orașe care vor face parte din Misiunea în oglindă și care vor atinge neutralitatea climatică până în anul 2035.

Hub-ul Național M100 va deveni o platformă de experiment, facilitare și informare, cu alte cuvinte un hub de expertiză în beneficiul orașelor care se angajează în efortul de atingere a țintelor climatice până în 2030 sau 2050, urmând principiul „niciun oraș nu este lăsat în urmă”.

La lansare au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, Ambasadei României în Regatul Norvegiei, ai Cancelariei Primului Ministru, ai Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ai Ministerului Energiei, ai Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și ai UEFISCDI alături de reprezentanți ai mediului academic și societății civile.