Skip to content

Lansarea studiului CES „Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 an european al tineretului”*

*Lansarea studiului CES „Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 an european al tineretului”*
==========

În data de 22 februarie 2024, Asociația Municipiilor din România a participat la lansare studiului CES „Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 an european al tineretului”
==========

Consiliul Economic și Social (C.E.S.) a lansat pe data de 22 februarie 2024 studiului „Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România”, *realizat în perioada august 2022 – aprilie 2023*. Acest demers a fost inițiat în urma Hotărârii Plenului C.E.S. nr. 37/22.02.2022, cu scopul de a evalua gradul de transpunere a recomandărilor europene în politicile naționale de tineret și eficiența utilizării fondurilor europene destinate acestei categorii.
==========

*Studiul a avut în vedere:*
•⁠ ⁠Politica pentru tineret a Consiliului Europei
•⁠ ⁠Politica pentru tineret a Uniunii Europene
•⁠ ⁠Politicile de tineret în România
•⁠ ⁠Politici publice de tineret în alte țări europen
•⁠ ⁠Programele UE adresate tinerilor – Oportunități și bariere
•⁠ ⁠Analiza utilizării fondurilor Uniunii Europene pentru tinerii din România – cazul Schemei de Garanție pentru Tineret
•⁠ ⁠Analiza utilizării fondurilor Uniunii Europene pentru tinerii din România – alte programe pentru tineret finanțate prin Fondul Social European, Mecanismul de Redresare și Reziliență și alte surse, în afară de Erasmus+, Corpul European de Solidaritate și intervențiile aferente Schemei de Garanție pentru Tineret
==========

*Studiul remarcă necesitatea unei strategii naționale coerente și eficiente în domeniul politicilor de tineret, care să asigure o utilizare optimă a fondurilor europene și să răspundă provocărilor cu care se confruntă tinerii din România.*
==========

*Studiul poate fi consultat online:* https://www.ces.ro/newlib/PDF/2023/Tineri-politici-programe-2023.pdf?1