Reuniunea Comitetului Director al AMR, Bucureşti, 23 iulie 2018