Skip to content

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

Membrii Comitetului Regiunilor, reprezentanți de la nivel regional și local, aleși în mod direct de cetățeni, se adună la Comitetul Regiunilor pentru a se pronunța cu privire dezvoltarea legislației UE care are impact asupra regiunilor și orașelor. Aceștia pot interveni în mai multe faze ale procesului legislativ european:

Faza prelegislativă: Comisia Europeană redactează o propunere legislativă

  • CoR organizează consultări cu autoritățile locale și regionale
  • CoR cooperează cu Comisia Europeană pentru evaluarea impactului

Comisia Europeană adoptă propunerea legislativă și TREBUIE să consulte CoR

  • CoR cooperează cu parlamentele naționale și regionale respectând principiul subsidiarității

Instituțiile UE dezbat propunerea legislativă: Parlamentul European și Consiliul consultă CoR

  • CoR organizează consultări cu asociațiile reprezentative ale autorităților locale și regionale și cu partenerii din rețeaua de monitorizare a subsidiarității
  • Comisiile CoR elaborează un aviz
  • Membrii CoR se reunesc în sesiune plenară pentru a vota și adopta avizul oficial al CoR privind propunerea legislativă respectivă

În cazul în care alte instituții europene modifică semnificativ propunerea legislativă

  • CoR adoptă un aviz revizuit

Parlamentul European și Consiliul implementează noua legislație UE

  • CoR monitorizează punerea în aplicare la nivel local și regional
  • În cazul în care legislația adoptată nu respectă principiul subsidiarității, CoR are dreptul de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene