Skip to content

CONSILIUL EUROPEAN AL MUNICIPALITATILOR SI REGIUNILOR – CEMR

Consiliul European al municipalităților și Regiunilor (CEMR) este cea mai veche și mai mare asociație europeană a autorităților locale și regionale. Este singura organizație care reunește asociațiile naționale ale autorităților locale și regionale din 41 de țări europene și reprezintă, prin intermediul lor, toate nivelurile de teritorii – locale, intermediare și regionale.

De la crearea sa în 1951, CEMR promovează construirea unei Europe unite, pașnice și democratice bazate pe autonomia locală, respectarea principiului subsidiarității și participarea cetățenilor. Activitatea CEMR este organizată în jurul a doi piloni principali:

 1. Influențarea politicilor și a legislației în toate domeniile care au un impact asupra municipalităților și regiunilor europene;
 2. Asigurarea unui forum de dezbatere între autoritățile locale și regionale, prin intermediul asociațiilor lor reprezentative la nivel național.

CEMR este, de asemenea, secțiunea europeană a organizației mondiale Orașele și Administrațiile Locale Unite (UCLG), prin care reprezintă administrația locală și regională europeană pe scena internațională.

Ce face CEMR?

Activitatea CEMR se concentrează pe cinci domenii tematice, care afectează toate aspectele vieții cetățenilor europeni, precum și autoritățile locale și regionale, care le reprezintă:

 • Democrație, cetățenie și extindere
 • Eficiența utilizării resurselor și a mediului
 • Parteneriat, cooperare și afaceri internaționale, coeziunea economică, socială și teritorială
 • Guvernele locale și regionale, în calitate de angajatori și furnizori de servicii
 • Afaceri statutare CEMR, afaceri generale CEMR

Structura de conducere

Comitetul politic: aprobă bugetul și programul de lucru anual, decide cu privire la principalele linii de politică și privind admiterea de noi membri. Acesta este compus din aproximativ 170 de membri aleși, timp de trei ani. Fiecare delegație națională i se atribuie un anumit număr de locuri bazate pe populația țării.

Biroul executiv: include președintele CEMR, doi co-președinți, președinții executivi, un număr maxim de 10 vicepreședinți și secretarul general. Biroul urmărește cu privire la deciziile Comitetului pentru politică și, între reuniunile comitetului, este responsabil pentru activitatea și politica CMRE.

Președintele CEMR este în prezent primarul din Santander (Spania), Iñigo de la Serna. Staff-ul este format din aproximativ 30 de oamnei, conduși de secretarul general, Frédéric Vallier.

Bugetul anual CEMR este de aproximativ 2,5 milioane €. cotizațiile de membru de la asociațiile naționale alcătuind cea mai mare parte a finanțării sale. Aproximativ 15% sunt plătite de Comisia Europeană printr-o subvenție anuală.

CEMR pe scurt

 • 60 asociații membre
 • 130,000 autorități locale
 • 41 țări
 • 65 de ani de experiență