Skip to content

Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale

Parteneri: Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România/ Asociația Municipiilor din România/ Asociația Orașelor din România/ Asociația Comunelor din România

Descriere Proiect

Dezvoltarea unui instrument de comunicare si consultare (IT&C) intre MDLPA si cele 4 structuri asociative ale administratiei publice locale în vederea optimizării procesului de consultare/decizional

Perioada de Implementare 3 ani : 02.12.2020 – 29.12.2023

Activitate AMR:

Analiza procesului de consultare si de comunicare existent dintre AMR si municipii (identificarea punctelor slabe si a punctelor tari in procesul de consultare), identificarea problemelor şi a modului de soluţionare de în vederea optimizării procesului de consultare/decizional, prin elaborarea unei propuneri privind formatul instrumentului de comunicare (IT&C)

Stabilirea formatului instrumentului IT&C, la nivelul Asociației Municipiilor din România prin organizarea a 7 ateliere de lucru regionale, pe parcursul a 2 zile, cu participarea a 30 de persoane/atelier.

Rezultate obţinute:

 • 7 Rapoarte regionale – ateliere de lucru
 • 1 Raport de concluzii, reprezentand un set de propuneri privind formatul instrumentului IT&C.
 • 7 ateliere regionale organizate, 30 de participanti/atelier, 210 participanti.
Elaborarea unui Document privind analiza procesului de consultare existent si a Procedurii de consultare dintre AMR si membrii , prin derularea următoarelor acțiuni.

Rezultate obţinute:

 • Document privind analiza procesului de consultare existent.
 • Recomandări generale de îmbunătățire a procedurii de comunicare și consultare dintre Asociația Municipiilor din România și municipiile membre și între Asociația Municipiilor din România și Ministerul Dezoltării Regionale și Administrației Publice, realizate prin servicii externalizate de consultanta.
 • Procedura de consultare cu membrii AMR.
Dezvoltarea și operaționalizarea instrumentului IT&C de comunicare și consultare la nivelul AMR, compatibil cu instrument IT&C dezvoltat la nivelul MDRAP.

Rezultate obţinute:

 • Instrument IT&C dezvoltat si implementat.
Organizarea seminariilor de prezentarea a instrumentului IT&C dezvoltat

Rezultate obţinute:

 • Ghid utilizare instrument IT&C – din punct de vedere al conținutului;
 • 8 ateliere regionale organizate;
 • 240 participanţi;
 • 8 Rapoarte sesiuni de instruire/prezentare instrument IT&C.