Skip to content

Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă

Promotorul proiectului: Asociația Comunelor din România - ACoR

Parteneri:  Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia – KS

  Asociația Municipiilor din România – AMR

Obiectiv general: Creșterea gradului de conștientizare a reprezentanților autorităților publice locale cu privire la aspecte ce țin de integritate, transparență decizională, incompatibilități și conflict de interese, prin organizarea de cursuri de formare pentru 3300 reprezentanți ai autorităților locale: 800 din partea municipalităților, 2000 din partea comunelor și 500 de noi aleși locali (primari, viceprimari și consilieri locali), organizarea de vizite de studiu în Norvegia, înființarea unui centru de informare e-TIC, dezvoltarea de ghiduri de bune practici.

Perioada de implementare: 3 ani – 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2022

Activități principale

 • Analiza situației existente la nivel comunelor și municipiilor în ceea ce privește cunoașterea și punerea în aplicare a reglementărilor legale, precum și identificarea nevoilor de instruire și asistență ale acestora privind transparența procesului decizional, etica organizațională, incompatibilitățile și conflictul de interese (Activitate finalizată)

 • Dezvoltarea unei echipe de persoane resursă și de formatori:

Identificarea celor 138 de persoane resursă, (90 din partea ACoR și 48 din partea AMR) parte din grupul țintă al proiectului; (Activitate finalizată)

 • Dezvoltarea materialelor de instruire pentru sesiunile de formare; (Activitate finalizată)

Experții celor doi parteneri români (AcoR și AMR) împreună cu specialiști KS vor elabora un material de instruire, pe baza rezultatelor procesului de evaluare a nevoilor și a legislației existente. Acest material va fi utilizat în timpul celor 6 evenimente de instruire.

 • Organizarea celor 6 sesiuni de formare pentru cele 138 de persoane; (Activitate finalizată)

Cele șase sesiuni au rolul de formare a echipei de persoane resursă pentru a deveni promotori de proiecte în teritoriu în cele patru domenii vizate de proiect. 4 evenimente de instruire vor fi organizate de ACoR și 2 de AMR pentru aceste 138 de persoane.

 • Selectarea celor 70 de personae care vor participa la vizitele de studii în Norvegia;

Pe baza nivelului de implicare în cele 6 evenimente de formare, 70 de persoane vor fi selectate să participe la 3 vizite de studiu în Norvegia (65 de reprezentanți ai autorităților locale – comune și municipalități – și 5 reprezentanți ai ACoR și AMR). ; (Activitate finalizată)

 • Organizarea celor 3 vizite de studii în Norvegia;

Evenimentele oferă ocazia pentru cele 70 de persoane de a lua contact cu administrația locală din Norvegia și de a beneficia de expertiza norvegiană cu privire la cele patru domenii vizate de proiect.

 • Selectarea celor 20 de persoanne care vor participa la sesiunile de formare de formatori;

Din cele 70 de persoane care participă la vizitele de studiu din Norvegia, 20 de persoane vor fi selectate pentru a face parte din echipa de formatori. ; (Activitate finalizată)

Selecția se va face pe baza implicării lor în traininguri și în vizitele de studiu, dar și ținând cont de dorința de a participa la seria de 121 de evenimente de instruire.

 • Organizarea sesiunilor de formare de formatori

Cele 20 de persoane selectate vor participa la sesiuni de formare în domeniile vizate de proiect: conflict de interese, etică, transparență decizională și incompatibilități.

 • Dezvoltarea materialelor de formare și a ghidurilor.

Realizarea Ghidului pentru noii aleși locali – Ghidului primarului – la primul an de mandat

Descriere a Ghidului:

  • Drepturile și obligațiile aleșilor locali.
  • Poziția și rolul aleșilor locali și Drepturile și obligațiile primarului ales așa cum este prevăzut de lege.
  • Abordează principiile: transparență, etică, incompatibilitate și conflict de interese în activitatea alesului local.
  • Ghidul va cuprinde recomandări, studii de caz privind luarea anumitor decizii, organizare internă a instituției, exemple de bune practică.
 • Organizarea sesiunilor de formare pentru 2800 de reprezentanți ai nivelului local din fiecare județ, în cele 4 domenii ale proiectului (2000 reprezentanți ai comunelor și 800 ai municipiilor):
 • Dezvoltarea centrului de informare e-TIC pentru aleșii locali și funcționarii publici de la nivel local.
 • Dezvoltarea sesiunilor de formare pentru noii aleși locali (primari, vice-primari și consilieri locali) , pentru aproximativ 500 de persoane.
 • Îmbunătățirea legislației care guvernează cele 4 domenii ale proiectului..
 • Dezvoltarea capacității ACoR și AMR și transferarea rezultatelor proiectului către CALM din Republica Moldova.
  • Vizită de studiu în Norvegia pentru reprezentanții structurilor de conducere și executive din ACoR și AMR;

  • Transferarea rezultatelor proiectului către asociația de autorități locale din Republica Moldova – CALM.