Skip to content

Întărirea capacităţii administrative a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice

Lider ANRSC/Partener AMR

Perioada de implementare: 28 luni/ 13.08.2019-12.12.2021

Activitatea  AMR:

Propuneri de îmbunătățire a legislației în domeniul reglementării economice și actualizarea normelor metodologice de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare și de iluminat public.

Subactivitatea: Elaborarea unei proceduri de stabilire a profitului rezonabil pentru serviciile de utilități publice

Pentru elaborarea procedurii de stabilire a profitului rezonabil pentru serviciile de utilități publice, se vor derula următoarele activități:

  1. Analizarea situației actuale la nivelul municipiilor în ceea ce privește modul de gestionare a serviciilor publice de utilități publice.

Stadiu: realizat conform proiect.

  1. Analizarea studiilor/cercetărilor realizate în domeniul serviciilor publice comunitare.

Stadiu: realizat conform proiect.

  1. Analizarea situației existente la nivel european, identificarea de cazuri concrete.

Stadiu: realizat conform proiect

  1. Elaborarea procedurii de stabilire a profitului rezonabil – varianta draft.

Perioadă: Noiembrie/Decembrie – Martie 2021

  1. Consultarea municipiilor privind procedura de stabilire a profitului rezonabil prin organizarea de 4 sesiuni regionale și colectarea de concluzii/recomandări. Sesiunile se vor derula pe parcursul a 2 zile, ½ zi fiind destinată discuțiilor pentru fiecare serviciu public. La fiecare sesiune vor participa 30 de participanți/sesiune. După fiecare sesiune se va elabora un Raport de concluzii..

Perioadă: Martie – Aprilie 2021

  1. Completarea procedurii de stabilire a profitului rezonabil – după sesiunile de consultare

Perioadă: Mai – Iunie 2021

  1. Transmiterea spre consultare actorilor interesați a procedurii de stabilire a profitului rezonabil – completată după consultarea municipiilor.

Termen: Iunie 2021

  1. Elaborarea variantei finale a procedurii de stabilire a profitului rezonabil.

Termen: Iunie – Iulie 2021