Skip to content

PARLAMENTUL EUROPEAN

Parlamentul European a fost înfiinţat în anul 1952, ca Adunare Comună a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, iar din anul 1962 se numeşte Parlamentul European. Primele alegeri directe au avut loc în 1979.

Parlamentul European este organismul legislativ al UE, ales în mod direct, cu responsabilități bugetare și de control. Parlamentul European a fost infiintat în 1952, ca Adunare Comună a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului; în 1962, sub denumirea de Parlamentul European; primele alegeri directe au avut loc în 1979. Este organismul legislativ al UE, ales în mod direct, cu responsabilități bugetare și de control.

Parlamentul European are 751 de deputați (membrii Parlamentului European). Numărul deputaților din fiecare țară este, în principiu, proporțional cu populația sa, dar în practică se aplică sistemul „proporționalității degresive”: nicio țară nu poate avea mai puțin de 6 parlamentari sau mai mult de 96, iar numărul total al acestora nu poate depăși 751 (750 plus președintele). Membrii Parlamentului European sunt repartizați în funcție de afilierea politică, nu de naționalitate.

Parlamentul are trei roluri principale:

Rol legislativ

 • Adoptă legislația UE, împreună cu Consiliul UE, pe baza propunerilor Comisiei Europene.
 • Ia decizii cu privire la acordurile internaționale.
 • Ia decizii cu privire la extinderea UE.
 • Revizuiește programul de lucru al Comisiei și îi cere să propună acte legislative.

Rol de control

 • Exercită control democratic asupra tuturor instituțiilor UE.
 • Alege președintele Comisiei și aprobă colegiul comisarilor în ansamblu. Poate recurge la o moțiune de cenzură, obligând Comisia să demisioneze.
 • Acordă descărcarea de gestiune, adică aprobă modul în care s-a cheltuit bugetul UE.
 • Analizează petițiile cetățenilor și formează comisii de anchetă.
 • Discută politicile monetare cu Banca Centrală Europeană.
 • Adresează interpelări Comisiei și Consiliului.
 • Participă la misiuni de observare a alegerilor.

Rol bugetar

 • Stabilește bugetul UE, împreună cu Consiliul.

Activitatea Parlamentului se împarte în două etape principale.

 • Comisiile pregătesc legislația – Parlamentul numără 20 de comisii și 2 subcomisii, fiecare ocupându-se de un anumit domeniu politic. Comisiile examinează propunerile legislative, iar deputații și grupurile politice pot propune modificarea sau respingerea unui act legislativ. Aceste aspecte sunt discutate și în cadrul grupurilor politice.
 • Ședințele plenare au ca scop adoptarea legislației – Deputații se reunesc în plen pentru votul final pe marginea legislației și a amendamentelor propuse. În general, ședințele plenare de desfășoară la Strasbourg, patru zile pe lună, dar se pot organiza și sesiuni suplimentare la Bruxelles.

http://www.europarl.europa.eu/portal/ro