Skip to content

UNIUNEA ORAȘELOR ȘI AUTORITĂȚILOR LOCALE – UCLG

Uniunea Orașelor și Autorităților Locale reprezintă și apără interesele guvernelor locale pe scena mondială, indiferent de mărimea comunităților pe care le deservesc. Cu sediul in Barcelonaa declarat misiunea organizației este„To be the united voice and world advocate of democratic local self-government, promoting its values, objectives and interests, through cooperation between local governments, and within the wider international community.”

Programul de lucru CGLU se concentreaza pe:

  • Creșterea rolului și influenței administrației locale și a organizațiilor sale reprezentative în guvernarea globală;
  • Devenind principala sursă de sprijin pentru democratică inovatoare strânsă, eficientă, administrația locală a cetățeanului;
  • Asigurarea unei organizații globale eficiente și democratice.

Orașele și Autoritățile Locale Unite sprijină cooperarea internațională între orașe și asociații ale acestora, și facilitează programe, rețele și parteneriate pentru consolidarea capacităților administrațiilor locale. Organizația promovează rolul femeilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local, și este o poarta de acces la informații relevante cu privire la administrația publică locală din întreaga lume.