PROIECTE ACTIVE

Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale

Dezvoltarea unui instrument de comunicare si consultare (IT&C) intre MDLPA si cele 4 structuri asociative ale administratiei publice locale în vederea optimizării procesului de consultare/decizionalPerioada de Implementare 3 ani / 02.12.2020 – 29.12.2023

read more
Întărirea capacităţii administrative a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice

Propuneri de îmbunătățire a legislației în domeniul reglementării economice și actualizarea normelor metodologice de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare și de iluminat public.Perioada de implementare: 28 luni/ 13.08.2019-12.12.2021

read more
Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă

Creșterea gradului de conștientizare a reprezentanților autorităților publice locale cu privire la aspecte ce țin de integritate, transparență decizională, incompatibilități și conflict de interese, prin organizarea de cursuri de formare pentru 3300 reprezentanți ai autorităților locale: 800 din partea municipalităților, 2000 din partea comunelor și 500 de noi aleși locali (primari, viceprimari și consilieri locali), organizarea de vizite de studiu în Norvegia, înființarea unui centru de informare e-TIC, dezvoltarea de ghiduri de bune practici.Perioada de implementare: 3 ani / 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2022

read more